ขั้นตอนงานบริการและการคิดค่าบริการ

Last updated: Jun 16, 2019  |  1932 จำนวนผู้เข้าชม  |  อัตราค่าบริการและขั้นตอนการบริการ

ขั้นตอนงานบริการและการคิดค่าบริการ

ขั้นตอนงานบริการและการคิดค่าบริการ

1. การประเมินราคางานเบื้องต้น 

เพียงติดต่อทางโทรศัพท์ 085-1946446 พร้อมแจ้งสถานที่ตั้ง

ขนาดพื้นที่เบื้องต้นกี่ตรม.เจ้าหน้าที่ประเมินราคาเบื้องต้น

หรือ เทียบขนาดพื้นที่กับงบประมาณที่ทาง Meteelandscape รับงานเริ่มต้น


 อัตราค่าบริการเริ่มต้นรับงานตามงบประมาณดังนี้

เขตกรุงเทพ นนทบุรี  งบประมาณเริ่มต้นที่รับงาน   100,000    บาท

เขต ต่างจังหวัด งบประมาณเริ่มต้นที่รับงาน         300,000   บาท 

ราคารับงานนี้จะเป็นอัตราค่าบริการเฉพาะเข้าพื้นที่ ตกแต่งสวนเท่านั้น

ไม่ได้รวมราคางานถมดิน  รื้อถอนสถานที่เดิมใดๆทั้งสิ้น

2. หากมีการสำรวจพื้นที่หน้างานจริง ( มีค่าใช้จ่าย )

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 5,000 บาท  (ขึ้นอยู่กับระยะทางและขนาดพื้นที่ )

เป็นค่าเดินทางและค่าสำรวจเก็บข้อมูล วิเคราห์ะพื้นที่ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อนำมาเป็นข้อมูลแนวทางการออกแบบวางผัง landscape ภาพรวมต่อไป

โดยขั้นตอนนี้ จะแจ้งงบประมาณเบื้องต้นได้หลังจากไปสำรวจหน้างาน

3. ขั้นตอนสรุปงบว่าจ้างจัดทำ ( ลูกค้าสรุปงบที่ต้องจ่ายจริง )

-----------3.1 ขั้นตอนงานออกแบบ concept design เบื้องต้น 

  มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 10 % ของงบประมาณลูกค้า

  โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการส่วนนี้ล่วงหน้าเต็มจำนวนที่ได้แจ้งไป 

  ( ค่าใช้จ่ายนี้ถือเป็นค่าดำเนินการเบื้องต้น

   คือ อัตราค่าวิชาชีพ  ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในสัญญาว่า จ้างงาน ) 

กำหนดวันนัดพรีเซนต์แบบ

เสนอนัดพรีเซนต์แบบ พร้อมปรับแก้แบบได้ 1 ครั้ง

การเสนอแบบเป็นภาพ sketchup  concept design

นัดหมายเซนสัญญาว่าจ้าง

จัดทำเอกสาร แผนงาน กำหนดการเข้างานชัดเจน การเบิกจ่ายค่างวดงาน

 งบต่ำกว่า  1 ล้านบาทชำระงวดแรก 70 % ของงบประมาณทั้งหมด

เข้าพื้นที่หน้างาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

   ดำเนินการปรับปรุง ตามรูปแบบที่ได้เสนอตามเอกสารสัญญา

ส่งมอบงาน ตามกำหนดการในเอกสารสัญญา

 

หมายเหตุ  อัตรางบประมาณเบื้องต้นที่รับงานออกแบบจัดสวน

เขตกรุงเทพ นนทบุรี  อัตราค่าบริการเริ่มต้น 100,000 บาท

เขต ต่างจังหวัด อัตราค่าบริการเริ่มต้น  300,000 บาท

ราคารับงานนี้จะเป็นอัตราค่าบริการเฉพาะเข้าพื้นที่ ตกแต่งสวนเท่านั้น

ไม่ได้รวมราคางานถมดิน  รื้อถอนสถานที่เดิมใดๆทั้งสิ้น

 

 

คลิกที่ กลับไปหน้าแรก
 

Powered by MakeWebEasy.com