อัตราค่าบริการงานจัดสวนอังกฤษ

 
อัตราค่าบริการจัดสวนอังกฤษ
 
 ( เหมารวมค่างานพรรณไม้ ค่าแรง ค่าดำเนินการ ค่าของตกแต่ง )
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 
ราคานี้ไม่รวมงานรื้อถอนเดิมและถมดินในพื้นที่ของลูกค้า
    
 ขนาดพื้นที่จัดสวน ตรม.ราคาเริ่มต้นราคามาตรฐานราคาพรีเมี่ยม
30-100200,000 +300,000 +

360,000 +

101-150300,000 +750,000 +

1,200,000 +

151-300450,000 +1,100,000 +

1,800,000 +

301 -500650,000 +2,257,500 +3,600,000 +
 
ลักษณะเนื้องานราคาเริ่มต้นราคามาตรฐานราคาพรีเมี่ยม
1.งานพื้นที่สัญจร

เน้นหญ้า 90 %

กรวดแกลบ

งานปูแผ่นสำเร็จ

หญ้า

งานปูแผ่นสำเร็จ

งานกรวดแกลบ

 

หญ้า

งานปู cobble stone

งานปูพื้นดีไซน์ใหม่

โครงสร้างคสล.

2.งานพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง

และขนาดใหญ่

ไม้ยืนต้นหน้า 3

สูง 3 เมตร

ไม้ยืนต้นหน้า 4-6

สูง 4-6 เมตร

เน้นไม้ฟอร์มสวย 

ไม้ยืนต้นหน้า6 ขึ้นไป 

สูง 4 เมตรขึ้นไป

3. งานพรรณไม้พุ่ม ไม้ดอกpot 4-6 "pot 8-11 "pot 11 " ขึ้นไป
4. งานก่อสร้างน้ำพุ น้ำตกน้ำพุสำเร็จรูปไม่มีบ่อน้ำพุสำเร็จรูปมี / เลือกไม่มีก็ได้
5. งานระบบสปริงเกอร์

ไม่มี 

หากต้องการเพิ่มค่าใช้จ่าย

ไม่มี

หากต้องการเพิ่มค่าใช้จ่าย

มี / เลือกไม่มีก็ได้
ุ6. งานระบบไฟฟ้า

ไม่มี 

หากต้องการเพิ่มค่าใช้จ่าย

ไม่มี

หากต้องการเพิ่มค่าใช้จ่าย

 มี / เลือกไม่มีก็ได้

 
หมายเหตุ  สเปคเนื้องาน หากเป็นอัตรางานเริ่มต้นแต่ต้องการใช้วัสดุเกรดงานพรีเมี่ยมสามารถแจ้งได้โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
หรือลดขนาดพื้นที่จัดสวนลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงสรุปปรับแบบ
 

 ราคาตาม package  
 
ไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายในงานคลีนนิ่งก่อนตกแต่งสวน
รื้อถอน ปรับพื้นที่ และถมดิน 
 

ราคานี้ใช้เฉพาะในเขตกรุงเทพ นนทบุรี สมุทรปราการ (โซนบางนา)
ต่างจังหวัดโปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
 

ราคานี้เป็นราคาเหมารวม  งานพันธุ์ไม้
งานของตกแต่ง และค่าแรงค่าดำเนินการ
ตาม concept สวนและขนาดพื้นที่ของสวน
 

ค่าใช้จ่ายดูหน้างาน ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท 
( ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางและขนาดของพื้นที่ )
 

ขั้นตอนงานบริการและการคิดค่าบริการ

Powered by MakeWebEasy.com